Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Όραμα και Αποστολή της Προεδρίας

Το όραμα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η Κύπρος να καταστεί ένα κράτος ελεύθερο, σύγχρονο, αξιόλογο μέλος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας, το οποίο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών του σε όλους τους τομείς. Η Προεδρία της Δημοκρατίας λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος αυτού.

Σε συνάφεια με το πιο πάνω, αποστολή της Προεδρίας της Δημοκρατίας αποτελεί η παροχή όλων εκείνων των σύγχρονων, αποδοτικών και αποτελεσματικών υποστηρικτικών εργαλείων που θα καταστήσουν εφικτό το όραμα του Προέδρου καθώς επίσης του Υπουργικού Συμβουλίου και των Αξιωματούχων της Προεδρίας όσον αφορά το εθνικό θέμα, την εξωτερική πολιτική του κράτους και την εσωτερική διακυβέρνηση.


Αξιωματούχοι Προεδρίας της Δημοκρατίας

Η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι διαρθρωμένη με βάση τις λειτουργίες των εν λόγω Αξιωματούχων που πλαισιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του διοικητικού, γραμματειακού και υποστηρικτικού προσωπικού που απαιτείται για τη διευκόλυνση των εργασιών τους, ως ακολούθως:

  · Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
  · Κυβερνητικός Εκπρόσωπος / Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
  · Διευθυντής Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
  · Επίτροποι (αρμόδιοι για διάφορα θέματα)
  · Διαπραγματευτής της Ε/Κ πλευράς για το Κυπριακό
  · Εκπρόσωπος της Ε/Κ πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
Σημειώνεται ότι του προσωπικού που υπηρετεί στο Προεδρικό Μέγαρο και στα Γραφεία των Αξιωματούχων της Προεδρίας προΐσταται ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας.


Διάρθρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας

  · Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Προέδρω
  · Γραφείο Κυβερνητικού Εκπροσώπου
  · Γραφείο Διευθυντή Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας
  · Γραφείο Πρώτης Κυρίας της Δημοκρατίας
  · Διοίκηση Προεδρίας
  · Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας
  · Γραμματεία Προεδρίας
  · Γραφεία Επιτρόπων
  · Γραφείο Διαπραγματευτή Ε/Κ πλευράς για το Κυπριακό
  · Γραφείο Εκπροσώπου της Ε/Κ πλευράς στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων  Σημαντικά Έγγραφα

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ- Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ