Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Διεύθυνση:

Προεδρικό Μέγαρο
1400 Λευκωσία

Τηλ.: (357) 22 867400
Fax: (357) 22 663799

Email: info@presidency.gov.cy

ΜΜΕ: press@presidency.gov.cy