Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας


Γραφεία Επιτρόπων

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Επίτροπος Διοικήσεως
Φαξ: 22672881
e-mail: ombudsman@ombudsman.gov.cy
Μαρία Στυλιανού Λοττίδη
22405501
Επίτροπος Νομοθεσίας
Φαξ: 22667055
e-mail: olcommissioner@olc.gov.cy
Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζανέττου
22873002
22873003
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Φαξ: 22872365
e-mail: childcom@ccr.gov.cy
Δέσπω Μιχαηλίδου-Λιβανίου
22873200
22873201
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Φαξ: 22304565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου 22818456
22818456
Επίτροπος Πληροφοριών
Φαξ: 22309001
e-mail: commissioner@informationcommissioner.gov.cy
Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου
22309000
Επίτροπος Επικοινωνιών
Φαξ: 22693030
Βοηθός Επίτροπος Επικοινωνιών
Φαξ: 22693040
e-mail:info@ocecpr.org.cy
Γιώργος Μιχαηλίδης

Πέτρος Γαλίδης
22693100

22693104
Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών

Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών
Φαξ: 22557776
e-mail: commissioner@capo.gov.cy
Ανδρέας Κυπριανού

Ανδρέας Ευαγγέλου
22557666

22557604
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
Φαξ: 22660584, 22660118
e-mail: enquiries@financialombudsman.gov.cy
Παύλος Ιωάννου
22848900
Επίτροπος Εποπτείας ΓεΣΥ
Φαξ: 22748330
e-mail: commissioner@casgesy.gov.cy
Χριστόδουλος Καϊσής
22748300
Επίτροπος Διαφάνειας
Χάρης Πογιατζής
22756401
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων
Φαξ:22805996
e-mail: commissionerge@presidency.gov.cy
22805989
Επίτροπος του Πολίτη
Φαξ: 22400181
e-mail: citizen@presidency.gov.cy
22309011
22400163
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Φαξ: 22400176
e-mail: info@ec.gov.cy
22400190
Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών
Φαξ: 22275781
e-mail: commissioner.dmc@presidency.gov.cy
22275780
Επικεφαλής Ανθρωπιστικών Θεμάτων Αγνοουμένων και Εγκλωβισμένων
Φαξ: 22400173
e-mail: schatziyiannakou@presidency.gov.cy
Άννα Αριστοτέλους 
22400102
22400238