Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επίτροπος Προεδρίας (Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων)
Φαξ: 22400173
e-mail: rthemistokleous@presidency.gov.cy
Φώτης Φωτίου
22400102
22400238
Επίτροπος Διοικήσεως
Φαξ: 22672881
e-mail: ombudsman@ombudsman.gov.cy
Μαρία Στυλιανού Λοττίδη
22405501
Επίτροπος Νομοθεσίας
Φαξ: 22667055
e-mail: olcommissioner@olc.gov.cy
Λουίζα Χριστοδουλίδου-Ζανέττου
22873002
22873003
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
Φαξ: 22872365
e-mail: childcom@ccr.gov.cy
Δέσπω Μιχαηλίδου-Λιβανίου
22873002
22873003
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Φαξ: 22304565
e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy
Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου
22818456
Επίτροπος Πληροφοριών
Φαξ: 22309001
e-mail: commissioner@informationcommissioner.gov.cy
Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου
22309000
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων
Φαξ:22805986
e-mail:iantoniou@presidency.gov.cyaiosifina@gmail.comjothaa@cytanet.com.cy
Ιωσηφίνα Αντωνίου
22805989
Επίτροπος Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Φαξ: 22400181
e-mail: volunteerism@presidency.gov.cy
Γιάννης Γιαννάκη
22400163
Επίτροπος Περιβάλλοντος
Φαξ: 22400176
e-mail: info@ec.gov.cy
Κλέλια Βασιλείου
22400190
Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων
Φαξ: 22275781
e-mail: commissioner.dmc@presidency.gov.cy
Κώστας Χαμπιαούρης
 22275780
Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Φαξ: 22693030
Βοηθός Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Φαξ: 22693040
e-mail:info@ocecpr.org.cy
Γιώργος Μιχαηλίδης
 
Πέτρος Γαλίδης
22693100
 
22693104
Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών
 
Βοηθός Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών
 Φαξ: 22557776
e-mail: commissioner@capo.gov.cy
Τίμης Ευθυμίου
 
Ανδρέας Ευαγγέλου
22557666
 
22557604
Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
 Φαξ: 22660584, 22660118
e-mail: enquiries@financialobmudsman.gov.cy
 Παύλος Ιωάννου
 22848900