Ο κ. Νικόδημος Δαμιανού γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1973.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Sc.B Computer Science από το Brown University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Διδακτορικού Τίτλου (Ph.D) στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαχείρισης Δικτύων από το Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου, Πτυχίου DIC (Diploma of Information Security) από το Imperial College, και MBA από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι επαγγελματίας σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών με πολυετή εμπειρία σε Συστήματα Πληρωμών και Fintech, Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων και Τεχνολογίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Διετέλεσε Διευθυντικό στέλεχος στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ τα τελευταία έξι χρόνια εκτελεί καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας JCC Payment Systems Λtd.

Είναι νυμφευμένος με τη Ροδούλα Δαμιανού και είναι πατέρας δύο παιδιών, της Ελένης και της Σοφίας.