Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Σας καλωσορίζουμε στο diakivernisi.gov.cy, την επίσημη ιστοσελίδα που δημιούργησε η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμματικών θέσεων του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας καθώς και για προαγωγή της συμμετοχικής Δημοκρατίας.
Μέσω της ιστοσελίδας αυτής μπορείτε να ενημερωθείτε για πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση, τις δράσεις των Υπουργείων και Υφυπουργείων και άλλες πρωτοβουλίες της εκτελεστικής εξουσίας. Επιθυμία μας είναι να συμβάλουμε στην δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να προωθήσουμε την οικοδόμηση ενός πιο διάφανου, υπεύθυνου και συμμετοχικού κράτους.