Η Νιόβη Παρισινού γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του1972 και κατάγεται από τη Λευκωσία. Έχει μια θυγατέρα 17 χρόνων.

Φοίτησε στην Αμερική. Κατέχει πτυχίο BSc in Marketing, από το Rutgers University NJ, μεταπτυχιακό Ma Honors in Public Relations and Advertising από το NYIT και δεύτερο μεταπτυχιακό MSc Honors in Human Resources Management and Labor Relations επίσης από το NYIT.

Εργάστηκε στη CYTA στο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και στο τμήμα Προσωπικού. Ακολούθως εργοδοτήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας όπου ήταν υπεύθυνη για την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας. Στη συνέχεια ανέλαβε τις Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ).