Ο Πέτρος Ξενοφώντος γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1962. Αποφοίτησε το 1979 από το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας – Θετικές επιστήμες με βαθμό 18 11/14 Άριστα και είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με βαθμό 8,24 Λίαν Καλώς (9/1981 έως 9/1986). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Postgraduate Diploma in Computing με Distinction από το Πανεπιστήμιο North London University (10/1991 έως 10/1992), μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master στη Μηχανολογία Μηχανική από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (19/5/2006), δίπλωμα Εκπαιδευτή Certified Training Professional από το ECDL (29/6/2007) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (9/2010 έως 1/2013).

Απέκτησε σημαντική εμπειρία στην ηγεσία ομάδων στην κατεύθυνση της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης στην εξυπηρέτηση των πελατών και του κοινού γενικότερα.

Κατά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του πορεία απέκτησε ικανότητες όπως η διαχείριση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η διαπραγμάτευση, η παρακίνηση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, η ηγεσία ομάδων σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, η ανάπτυξη εργασιακής κουλτούρας, η διαχείριση σύνθετων έργων με στενά χρονοδιαγράμματα, η εκπαίδευση προσωπικού, καθώς και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Εργάστηκε ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην εργοληπτική εταιρεία CYBARCO (10/1987 έως 2/1990), ενώ διετέλεσε Διευθυντής Υποστήριξης Συνεργείου Οχημάτων και Τμήματος Ανταλλακτικών σε εισαγωγείς αυτοκινήτων (10/1992 έως 8/2004). Εργάστηκε, επίσης, ως Καθηγητής Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (9/2004 έως 10/2006) και ως Μηχανολόγος Μηχανικός στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (11/2006 έως 2/2008).

Διετέλεσε Ανώτερος Λειτουργός Οδικών Μεταφορών στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (3/2008 έως 12/5/2020), καθώς επίσης Αν. Διευθυντής (11/5/2020 έως 14/10/2021) και στη συνέχεια Διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και Υπεύθυνος Υπηρεσιών Κρατικών Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομικών.

Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και μέλος στις εθελοντικές λέσχες Round Table και 41 Club Κύπρου και Rotary.

Είμαι νυμφευμένος με την Κούλα Ιωάννου Ξενοφώντος και έχει δύο παιδιά, τη Στεφανία και τον Αλέξανδρο.