Η Πηνελόπη (Πόλυ) Παπαβασιλείου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Φοίτησε στο Λύκειο Κύκκου Α’. Σπούδασε Οικονομικά (ΒSc Industrial Economics) στο University of Warwick (UK) και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration - MBA) στο City University Business School (UK).

Κατέχει πολύχρονη επαγγελματική πείρα ως τεχνοκράτης καριέρας σε θέσεις ευθύνης τόσο στην Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα οικονομίας, ανάπτυξης, εργασίας, ευρωπαϊκών θεμάτων, συντονισμού και σχεδιασμού πολιτικών και μεταρρυθμίσεων και στη διαχείριση έργων.

Ξεκίνησε την καριέρα της στη δημόσια διοίκηση το 1997 ως Λειτουργός στο Γραφείο Προγραμματισμού (σήμερα Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών) στην τεχνοκρατική ομάδα συντονισμού των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου στην Ε.Ε. όπου και εργάστηκε μέχρι το 2004. Στη συνέχεια υπηρέτησε στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες (2005-2006), σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, και προώθησης της Ψηφιακής Ατζέντας εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία στις αντίστοιχες ομάδες του Συμβουλίου της Ε.Ε. Διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών για 4 χρόνια (Απρίλιος 2006 – Μάρτιος 2010) και ανώτερο στέλεχος της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. (2010-2013). Yπηρέτησε επίσης ως ανώτερο στέλεχος στην ομάδα συντονισμού του κυβερνητικού έργου και υλοποίησης του Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου (2013 – 2014) (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης) και Επικεφαλής της Ομάδας Έργου για το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας (Μάρτιος 2014 - Αύγουστος 2015). Συμμετείχε επίσης ως συντονίστρια στην Ad Hoc Ομάδα για Προετοιμασία Εφαρμογής Κοινοτικού Κεκτημένου, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό (Σεπτέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016). Από τον Απρίλιο του 2016 εργαζόταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) στην Αθήνα, ως επικεφαλής έργων σε θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ομάδα αξιολόγησης έργων.
Σύντροφός της είναι ο Φειδίας Βαρδάκης.