Ο Αλέξης Βαφεάδης σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Ασκεί το επάγγελμα του αρχιτέκτονα από το 1988 και είναι μέτοχος και εκ των Διευθυντών της οικογενειακής εταιρείας παροχής υπηρεσιών Βαφεάδης και Σία ΕΠΕ. Είναι εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ Λτδ). Κατά την προηγούμενη θητεία του ως Πρόεδρος της ΜΕΔΣΚ συνέβαλε στην αναθεώρηση των υφιστάμενων Δομικών Συμβολαίων και στον εμπλουτισμό τους με νέα κείμενα που εξυπηρετούν καινούργιες απαιτήσεις της οικοδομικής βιομηχανίας.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Τεχνικών και Οικοδομικών Έργων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

Είναι νυμφευμένος με την Ευαγγελία και έχει δύο παιδιά, τη Μαρία και τον Κώστα.